logo

Svets & Byggsmide sedan 1958

Certifierad kvalitetsstyrning enligt SS EN 1090

Sundbergs Smides verksamhet består idag av att tillverka samt montera alla förekommande arbeten inom Byggnads & Industri Smide såsom:

Legotillverkning, ingjutningsgods, stålkonstruktioner, entresolbjälklag, avväxlingar, inbrottsskydd, trappor, ramper och räcken.

Vi utför även reparations och underhållsarbeten inom industri och fastighet.

I Maj 2013 förvärvade vi Gävle Stål AB som för Sundbergs Smide inneburit en ökad produktionskapacitet. Vi kan därmed idag erbjuda hantering och ytbehandling av extra skrymmande gods.

Allt utan mellanlogistik då vår samarbetspartners är närbelägen våra produktionslokaler.